bbxbryggan
Jag har stenig botten. Går det bra?

Ja. Plattorna längst ner på stolparna är ledade och försedda med gripklor. Detta gör att stolpen kan...

Bygga en brygga

1. Börja med att sätta fast landfästet.
Vi rekommenderar att man gjuter en platta så att man får en plan yta att utgå ifrån. Det går även utmärkt att fästa med träpinnar genom hylsorna rakt ner i backen.

Montera stolparna genom att föra in dem i klämprofilen. Lås fast stolpen på en ungefärlig höjd.
Bär ut bryggramen och passa in den i fästet. Montera bultarna och skruva fast muttern.
Justera höjden på bryggan genom att lossa skruvarna och höja eller sänka bryggan. Ett tips är att du tar hjälp av någon som står och tittar när bryggan är i plant läge.

2. Nu lägger du på trätrallen.

3. Fortsätt med nästa sektion på samma sätt.

4. När bryggan är utlagd kan man finjustera höjden. Vid behov monteras stabiliseringsstaget genom att man sätter den öppna sidan i hålet vid klämprofilen och styrningen mot röret. Spänn med hjälp av vajern så att det blir stumt.(ingen vålddragning av muttern).

5. Nu var det klart. Mycket nöje. Tänk på att olja in trätrallen så att den håller sig fin.