bbxbryggan
Om det stormar, står bryggan kvar?

Ja. Själva vinden har liten inverkan på bryggan. Men blir det stora vågor är det viktigt att de inte...

Relaterade innehåll

Brygga med soldäck Badbrygga

Båtbrygga med fördelar

BBX-Bryggan är ett bra alternativ för båtägaren, Den är stabil,  lätthanterlig och kräver inte mycket jobb, vår båtbrygga ger dig glädje hela båtsäsongen. Där en flytande båtbrygga kan dras med av båtar står BBX-bryggan stadigt på botten vilket minskar risken att båten drar iväg med bryggan. Vår båtbrygga av aluminium kan användas i mindre hamnar likväl som på den egna tomten.

Båtbryggor och bygglov

Tänk på att en brygga kan vara bygglovspliktig om den ingår i en småbåtshamn men handlar det om en enskild brygga till en fastighet behöver du vanligtvis inte söka bygglov för din båtbrygga men eventuellt behöver du tillstånd. Se till att kolla upp vad som gäller där du bor! I Sverige har vi strandskydd längst våra hav, sjöar och vattendrag vilket innebär förbud att försämra tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämra livsvillkoren för växter och djur kring stränder. (Läs mer på naturvardsverkets hemsida). Du bör alltid kolla upp vilka bestämmelser som gäller i din kommun innan du sätter upp bryggan. BBX-Bryggan ger dig alltid bästa möjliga förutsättningar att få ett eventuellt tillstånd beviljat då du inte behöver gräva eller alternera omgivningen samt att botten och djurliv inte störs.

Enkel att hantera

BBX-Bryggan är ett bra alternativ för dig som inte vill offra halva semestern på att bygga en egen båtbrygga utan köpa en båtbrygga som du monterar och sätter upp på bara ett par timmar. Vi tillverkar även egna y-bommar och andra bryggtillbehör som du lätt kopplar på din brygga.

Tillbehör

Soldäck Badstege till bryggan Förtöjningsringar Båtbojar Stege/Trappa

Innan du beställer din anpassade brygga